KuPS Oy päivitti strategian alkavalle 2024–2028 viisivuotiskaudelle

Kuopion Palloseura Oy on päivittänyt osakeyhtiön strategiaa seuraavalle viidelle vuodelle 2024–2028. Uuden strategian päivitys alkoi elokuussa 2023. Strategiatyössä analysoitiin aiempaa viiden vuoden jaksoa sekä arvoitiin tulevia muutoksia toimintakentässä sekä peilattiin toimintaa osakeyhtiön nykytilaan.

Edellisessä viisivuotisjaksossa strategian prioriteettina oli edustusjoukkueiden urheilullisen menestyksen maksimointi, mikä toteutui hienosti KuPS:n historian menestyksekkäimpänä ajanjaksona (yhteensä yhdeksän miesten ja naisten SM-mitalia, mukaan lukien neljä mestaruutta sekä cup-menestys). Tämä oli tapahtunut kuitenkin myös talouden kustannuksella, minkä takia tulevassa strategiajaksossa pääpaino todettiin siirrettävän selvästi enemmän taloudenhallintaan. Tulevan strategian myötä aloitetaan osakeyhtiön uuden, taloudellisesti kestävän peruskiven muuraus, jotta tulevinakin vuosikymmeninä voidaan Kuopiossa nauttia pääsarjajalkapallosta.

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Kauppila: ”Syksy oli todella kiireistä aikaa. Teimme isoja muutoksia toiminnassa ja pyöritimme samaan aikaa kahden ammattilaisjoukkueen kiihkeintä kauden vaihetta, sekä rakensimme jo kautta 2024. Tämän lisäksi teimme kuitenkin isoja liikkeitä tulevaisuutta varten. Strategiatyön kanssa kunnostettiin ensimmäisenä talouden prosessit mm. laskujen hallintaan liittyvät asiat ja virtaviivaistimme toimintatavat yhdessä oman toimiston kanssa. Rakensimme samaan aikaan Veikkausliigan ja Kansallisen Liigan toimintaan soveltuvan budjetointimallin sekä talouden jatkuvan ennustamisen sekä myynnin seurannan työkalut.”

Hallitus ja pääomistaja ovat hyväksyneet uuden strategian pääkohdat, tulevan kauden budjetin ja uudet toimintatavat sekä työkalut. Tarkoitus on tästä jatkaa strategian jalkautusta ja tarkennusta eri sidosryhmien ja oman väen kesken eteenpäin.

Ensin sopeutus ja vakautus

Viiden vuoden jakson ensimmäisten kahden vuoden aikana on isossa kuvassa fokus toiminnan sopeuttamisessa ja vakauttamisessa, jossa määritellyt toiminta-alueet ja varsinkin taloudelliset mittarit saadaan sille tasolle kuin osakeyhtiön omistajan kanssa ne on sovittu. Kahden seuraavan kauden aikana toiminnasta karsitaan prioriteettina kulut, mitkä eivät varsinaisesti vaikuta suoraan kilpailulliseen menestykseen. Sen lisäksi joukkueiden budjetteja on laskettu normaalimmalle tasolle toiminnan tämänhetkinen kaupallinen viitekehys huomioiden. Huomattava on, että KuPS:n miesten ja naisten joukkueet tähtäävät silti urheilullisesti kunnianhimoisesti Euroopan kentille myös jatkossa. Toinen merkittävä urheilullisen toiminnan tavoite on saada jatkossa omat kasvatit nostettua vielä rohkeammin olennaiseksi osaksi edustusjoukkueiden pelaajarunkoa.

Varsinkin ensimmäistä strategiavuotta leimaa myös oikean tason ja aikajänteen hakeminen kaikessa toiminnassa ja toimintaa säädetään ja asioihin reagoidaan saatujen tulosten kautta.

Sitten kehitys ja kasvu

Alustavasti toiminnan sopeutus ja vakautus strateginen vaihe kestää kahden kauden ajan ja sen jälkeen siirrytään strategian seuraavaan vaiheeseen: kasvu ja kehitys. Tämän vaiheen on samalla tarkoitus ajoittua samaan ajanjaksoon mahdollisen uuden stadionin valmistumisen kanssa. Uudistettu stadion nostaa parhaimmillaan toiminnan kaupallisen viitekehyksen uudelle tasolle, mahdollistaen kuopiolaisen yhteisön tulon seuran taustalle entistä merkittävämmin ja antaen kasvun pohjan koko toiminnalle.

Omien pelaajien saaminen maailmalle

Yleisesti toiminnassa KuPS Oy ottaa yhdeksi mittariksi selkeämmin omien pelaajien systemaattisemman kehittämisen maailmalle. Tätä yhteistyötä tullaan hiomaan KuPS:n junioriorganisaation kanssa yhdessä, jotta tulevaisuudessa kuopiolaisilla junioripelaajilla on entistä suunnitelmallisempi reitti lähteä suoraan Kuopiosta ammattilaispelaajiksi maailmalle. Konkretiana on, että kaudesta 2024 lähtien myös budjetissa on selkeästi merkitty pelaajamyyntituotot yhdeksi tärkeäksi tulomuodoksi, jolla osakeyhtiön taloutta osittain vakautetaan.

Toimitusjohtaja Tomi Erola kommentoi: ”Tony Miettisen myynti on tästä hyvä esimerkki. Tonyn ostanut seura oli valmis maksamaan hänestä merkittävän siirtokorvauksen ja samalla investoimaan tulevaan kuopiolaiseen vastuunkantajaan suoraan Norjan korkeimmalla tasolla. Omasta pelaajastamme saamalla siirtokorvauksella tasapainotimme tulevan kautemme budjettia sekä samalla pystyimme etsimään hallitusti suurempia taloudellisia riskejä ottamatta korvaavan, jo Suomessa tasonsa todistaneen pelaajan tilalle.”

Strategiaa päivitetään sidosryhmien kanssa

”Strategiasta on nyt luotu suuntaviivat ja tehty pääasiat kuntoon, mutta siellä on eri osa-alueilla asioita, joita on syytä jumpata sidosryhmien ja oman tiimimme kesken”, toteaa Erola ja jatkaa ”Esimerkkinä strategissa on alueina toimintaa ohjaavat arvot, sitoutunut seurayhteisö ja pelaajapolku maailmalle. Näitä osa-alueita on hyvä keskustella ja hakea ulkopuolista mielipidettä sekä sitouttaa entistä enemmän alueellista yhteisöä mukaan huippujalkapallon kehittämiseen.”

Erola ja Kauppila toteavat lopuksi: ”Olemme Kuopiossa tottuneet menestykseen ja sitä pyritään myös tulevaisuudessa tarjoamaan, mutta jotta toiminta on kestävällä pohjalla, on myös talous saatava tasapainoon. Tämä vaatii myös kärsivällisyyttä, koska kaikki ei tule tapahtumaan hetkessä. Strategian työstämisestä ja uusien työkalujen tekemisestä erikseen iso kiitos Mauri Lahdelle.”

Kuopion Palloseura Oy:n 2024–2028 strategiakauden suuntaviivat

Lisätietoja:

Tomi Erola

Toimitusjohtaja

tomi.erola(a)kups.fi 

+358 40 012 9801

Vesa Kauppila

Hallituksen puheenjohtaja

vesa.kauppila(a)kups.fi

+358 50 3293413